Jiayi Tong

2nd year Ph.D. student


Advisor: Yong Chen, Ph.D.
Email: Jiayi.Tong@pennmedicine.upenn.edu
Personal website: https://jiayijessietong.github.io